Zoals gebruikelijk bij recensies geldt op onze recensies het copyright. Het is verboden onze recensies te kopiëren of op andere wijze te publiceren zonder vooraf toestemming van ons daarvoor gekregen te hebben.

 

Alle artikelen die verschijnen op SuFaMaLe zijn onderhevig aan de geldende wetgeving omtrent auteursrechten. Met andere woorden: ze zijn auteursrechtelijk beschermd. De rest van de inhoud op de website is beschermd onder het copyright, dat in dit geval toebehoort aan SuFaMaLe.

Het begrip auteursrecht is in deze zin zeer ruim. Het geldt onder meer voor vermenigvuldiging van het artikel, bewerking van de tekst of grootschalige verspreiding van het artikel. Daarnaast is het auteursrecht van toepassing op de weergave van de tekst op verschillende websites of opslag hiervan in grote databases. Alle andere elektronische media zijn hier bij inbegrepen. Dit betekent in de praktijk dat uw tekst niet zo maar mag worden geplaatst op een internetforum of op internet gebruikt mag worden voor andere doeleinden.

Een overtreding van het auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot een boete of andere straf.

Advertenties